Condicions generals de venda

Les presents condicions generals de venda tenen la finalitat de definir els drets i les obligacions de les parts en el marc dels productes venuts mitjançant el lloc web sublisport.fr per part de la societat

Vestits B.S. SLU
Residencial Sol-Esqui, Edifici A Planta 3, Porta 5
El Tarter – AD100 – Canillo
Principat d’Andorra


La societat VESTITS B.S SLU està representada fiscalment per la societat:
NVOTF GROUP sarl.
8 Rue De La fosse Chenevière
51390 GUEUX – France
Número d’impost sobre el valor afegit intracomunitari: FR61834862591

Són integralment aplicables per tot contracte signat entre Vestits B.S. SLU i els seus clients, independentment del lloc d’entrega.

No s’admetrà cap derogació de les presents condicions sense acord per escrit de la societat Vestits B.S. SLU.

Tota condició contrària a les presents condicions generals de venta proposada pel comprador, en les condicions generals de compres o en tot altre document, no serà oposable al venedor, sigui quin sigui el moment en què li hagi estat comunicada.

Art.1: Comandes i execució

Tota comanda concretada al lloc web sublisport.fr és ferma i definitiva pel client des de la recepció per part de Vestits B.S. SLU d’un rebut de comanda (o de tot altre suport confirmant la comanda).

La no disponibilitat d’un producte degut a una ruptura d’estoc no podrà implicar cap anul·lació de la comanda global i no donarà lloc a cap indemnització per part de Vestits B.S. SLU.

Art.2: Preu

Els preus estan estipulats amb tots els impostos inclosos, sense incloure les taxes. Tots els drets i taxes que es poden o es podrien aplicar actualment es facturaran addicionalment.

Els equipaments i subministraments es venen amb despeses d’enviament. Els productes es proporcionen amb un preu fixat sobre la base de la tarifa en vigor al moment de la recepció de la comanda.

Els preus són modificables sense preavís. Si l’entrega no és intervinguda en un termini d’un mes, els preus facturats seran els que esta en vigor el dia de l’entrega.

Art.3: Condicions generals de pagament

Els preus proposats en el lloc web inclouen tots els impostos. Cada comanda es pot pagar:

–           Per Paypal, un cop la teva comanda ha estat confirmada, podràs accedir al lloc web Paypal per efectuar el teu pagament segur
–           Per gir, aquest ha de ser enviat al compte bancari proporcionat durant la comanda.

Art.4: Termini de resolució

El consumidor disposa d’un termini de resolució de 7 dies des del moment en què rep el producte encomanat.

En el cas que el comerciant no hagués rebut una confirmació de la comanda, aquest termini de resolució s’aplaçarà a 3 mesos.

Si el consumidor exerceix el seu termini de resolució, Vestits B.S. SLU es compromet a reemborsar-li les sumes pagades sense despeses addicionals en un termini màxim de 30 dies.

Art.5: Condicions generals d’entrega

Els terminis d’entrega indicats per sublisport.fr es donen a títol indicatiu Cap indemnització no podrà associar-se al client en cas que no es respectin aquests terminis, i cap comanda podrà ser anul·lada sense el consentiment exprés de Vestits B.S. SLU.

5-1. Despeses de transport

Les despeses de transport estan definides en un barem diferent que serà comunicat al client per Vestits B.S. SLU i seran pagables al mateix temps que la factura.

5-2. Recepció dels productes

Tota reclamació només serà vàlida si ha estat formulada durant les 48 hores posteriors a l’entrega dels productes al client, i haurà de ser mitjançant correu certificat amb justificant de recepció a la societat Vestits B.S. SLU i al transportista. En cas que manquin aquests elements, no es podrà admetre cap reclamació.

El client mencionarà els desperfectes en el rebut d’entrega. Serà obligació del client proporcionar tot justificant sobre la realitat de les anomalies constatades.

Art.6: Condicions de les garanties

Els equipaments i els subministraments venuts per Vestits B.S. SLU estan garantits. Aquesta garantia està sotmesa a les garanties del fabricant mentre duri i en la seva aplicació.

En cas d’incompliment (força major, fallida, etc…) per part del fabricant, la garantia de Vestits B.S. SLU deixaria de ser vàlida. En aquests casos no es podria reclamar la responsabilitat de Vestits B.S. SLU.

Art.7: Devolució dels productes

Els productes defectuosos dels quals la garantia ens incumbeix han de ser-nos retornats obligatòriament en el seu embalatge original. El material en qüestió haurà de ser retornat en el seu estat per part del comprador, encarregant-se ell de les despeses i riscs als nostres magatzems, amb tots els seus accessoris, i posteriorment al nostre acord. La garantia no comprèn la reparació del perjudici que podria patir el comprador a causa dels defectes dels equipaments i subministraments venuts.

Caduca:
– Quan els equipaments o subministraments venuts són objecte d’intervencions per part de persones que no formen part de la nostra societat abans de la reclamació.
– Quan els defectes són deguts directament o indirectament a un manteniment anòmal, fins i tot momentani, o una instal·lació en condicions anormals o extremes.

Art.8: Reserva de propietat

Vestits B.S. SLU manté la propietat dels bens venuts fins al pagament efectiu principal i d’accessoris. No constitueix pagament en el sentit d’aquesta clàusula la remesa d’un títol creant una obligació de pagament (ordre de pagament o altres). L’incompliment del pagament o de qualsevol de les obligacions podrà implicar la reivindicació dels bens.

Les disposicions de pagament mencionades anteriorment no impediran, a partir de l’entrega, la transferència al comprador dels riscs de pèrdua o de deteriorament dels bens, així com els danys que podrien ocasionar-se.

Pel que fa a tots els litigis relatius a l’execució de les presents condicions generals, només els tribunals amb el domicili social del VENEDOR seran competents.

El client declara conèixer i acceptar sense reserves les condicions generals de la societat Vestits B.S. SLU mencionades anteriorment.