Impressió

Samarretes per a atletes, leggings, pantaló curt de crossfit…Tota aquesta roba d’esport ha de tenir un disseny gràfic de qualitat que permet millorar la seva imatge de marca. Amb aquesta finalitat, la impressió de qualitat en una samarreta és important per ser identificada pels patrocinadors.

Tenir il·lustracions ben impreses a la samarreta és la garantia d’optimitzar la imatge de marca i la seva notorietat en el món de l’esport. A més, és essencial tenir roba i equipament esportiu amb impresos de qualitat.

Per tal d’oferir als esportistes d’alt nivell la possibilitat de desmarcar-se en una competició, Sublisport concep per a ells col·leccions de vestimentes d’esport confortables, amb un disseny gràfic perfectament imprès sobre el teixit.

LES ETAPES D’IMPRESSIÓ SOBRE TEIXIT

Duem a terme impressions sobre teixit meticuloses que segueixen etapes d’impressió particulars per obtenir un producte acabat que inclogui il·lustracions de qualitat.

La primera etapa de la nostra cadena de fabricació consisteix en invertir la imatge del dibuix final del producte encomanat. A continuació, procedim a la seva impressió sobre un paper de transferència mitjançant tintes especials. Aquest paper de transferència disposa d’un caràcter específic que no és altre que la resistència a la calor.

La segona fase comprèn la sublimació de la imatge. Sublimar una imatge sobre un suport tèxtil consisteix en transferir aquesta imatge utilitzant una alta temperatura que pot arribar fins als 200 °C. Aquesta transferència es duu a terme sota pressió mitjançant una calandra o una premsa.

UTILITZAR TINTES DISPERSES SUBLIMABLES

La impressió sobre teixit requereix una tinta específica. Sublisport utilitza tintes de qualitat: tintes disperses sublimables dedicades únicament a la impressió sobre teixit. Aquest tipus de tinta comprèn molècules petites en fase aquosa. El seu ús permet obtenir dissenys gràfics de roba d’esport que no es desgasten després de cada rentat.

La utilització d’un programari RIP amb un perfil ICC també és indispensable per aconseguir superposar colors a motius mitjançant la impremta. Això permet obtenir una reproducció d’imatges digitals sense separació dels colors.