Mencions legals

Vestits B.S. SLU
Residencial Sol-Esqui, Edifici A Planta 3, Porta 5
El Tarter – AD100 – Canillo
Principat d’Andorra


La societat VESTITS B.S SLU està representada fiscalment per la societat:

NVOTF GROUP sarl.
32 Route de Champigny
51430 GUEUX – France
Número d’impost sobre el valor afegit intracomunitari: FR61834862591

Drets d’autor
El conjunt d’aquest lloc web es basa en les legislacions francesa i internacional sobre els drets d’autor i la propietat intel·lectual. Tots els drets de reproducció i de representació estan reservats, incloent-hi els documents descarregables i les representacions iconogràfiques i fotogràfiques. La reproducció de la totalitat o part d’aquest lloc web sobre un suport electrònic, de qualsevol tipus , està formalment prohibida, tret que hi hagi una autorització expressa per correu electrònic: Contact@sublisport.fr

Algunes de les icones presents en el lloc web han estat concebudes per Freepik, Madebyoliver, Vectors Market, Nikita Gobulev i Zlatko Najdenovski, del lloc web www.flaticon.com.